Educamems

Educamems són mems que es poden usar per a fer classe

Són mems basats en el contingut de les assignatures i usen el format mem per a introduir debats en classe respecte al seu context, subtext i intertext.

VALENCIÀ

MATEMÀTIQUES

CONEIXEMENT DEL MEDI

HISTÒRIA

VALORS

FILOSOFIA

LITERATURA