HISTÒRIA DE LA MEMÈTICA VALENCIANA

ANTECEDENTS:

Una de les millors coses que ens has donat Internet són els mems. Bé, a veure, rectifique: una de les millors coses que té Internet són els mems, perquè el primer mem del qual es té registre, mancant que Atapuerca ens de una altra sorpresa, data de l'any 1921 i es va publicar en paper en la revista satírica The Judge (publicada per la Universitat de Iowa).

LES FALLES


LES CAMISETES D'OLTRA


PRIMERA GENERACIÓ: EXPLORADORS

CURATS D'ESPANTO


KALE BARRAKA

Kale Barraka és una factoria multiplataforma amb creativitat memètica però no solament això. Com a fet diferencial cuiden molt el fons memètic amb creativitat pròpia, és a dir, que no es dediquen a aprofitar exclusivament imatges ja donades o rebudes sinó també a crear-les. No fan mems sinó que els construixen.

AJUNTAMIENTO DE JAVEA


SEGONA GENERACIÓ: CABRONAZIS

Dos factors diferencials marquen la segona generació. La primera és l'èxit de Cabronazi com a agregador (i per tant usurpador) de mems que constituix una possible plataforma de monetització per la quantitat de segudirs. La segona és l'aparició de plataformes que subministres fons de mems i ferramentes d'edició. La segona fornada memètica de 2018 en avant (aproximadament) ha de surfejar una ona de followers molt interessant. La gent s'aproxima al mem i en vol més en qualsevol llengua perquè resulte comprensibles gràcies a ser una unitat de text i imatge retroalimentada. Els perfils de mems pugen en followers especialment els agregadors que estalvien la faena de recerca. El mem esdevé un espai d'oci però també un punt d'iniciació a la informació en l'adolescència. És una generació molt marcada pels resultats de marqueting combinada amb la contínua aparició d'exploradors amb necessitats expressives vocacionals. Alguns membres de la primera generació es consoliden i evolucionen cap a temàtiques i estils propis abandonant el generalisme (Kale Barraka per exemple).

VA SER SUECANISMES EL CABRONAZI VALENCIÀ?

És el perfil de mems de més èxit de tots els temps (octubre 2020). Alguna ha de tindre per a aconseguir tants seguidors.

L'evolució de Suecanismes és curiosa. Una primera etapa molt vinculada amb el fet "valencià" des d'una mirada localista, rural, popular i amb tocs blavers. A poc a poc es va convertint en un perfil sobiranista, independentista i en alguns mems fins i tot essencialista i nativista.

valencianismes


xufet


FINOR VALENCIANA


TERCERA GENERACIÓ: ATOMITZACIÓ I DESVIRTUALITZACIÓ

L'aparició de més xiques és probablement un factor de gènere important en la tercera generació. Tot i que sempre ha hagut dones fent mems en valencià no són majoria. El vector de gènere en la creativitat digital està per estudiar però sembla clara la divisió entre youtubers/influencers (majoritàriament dones) i memaires (molt majoritàriament homes). És possible que l'exposició de risc davant la crítica puga a tindre a vore. En tot cas, està per estudiar.

Un altre factor a destacar és la dispersió localista de la creativitat memètica en valencià. Pràcticament totes les comarques però especialment les centrals tenen perfils amb nom territorial de comarca o de municipi. És una autèntica explosió com si el vincle de proximitat fora imprescindible per a fer humor en valencià.

Perfils d'altres disciplines s'aproximen al format mem siga en les parets com J.Warx o siga en la divulgació històrica com Baydal.

Comença a gestar-se una comunitat virtual creativa.

XIQUES

J.WARX

BAYDAL