Memètica

La ciència dels mems

Què és la memètica? 

Memètika és una iniciativa d'estudi i promoció de la memètica valenciana feta en col·laboració entre Acicom, Plataforma per la Llengua i Ciutadania en Xarxa. Estudiar el format per a entendre la seua importància i promocionar el seu ús en valencià com a millor manera de generar usos populars en àmbits digitals de la llengua pròpia. 

10 raons per a la memètica?

¿Per què fan falta memes en valencià?

2018

Potser algú considere el meme com una estupidesa buida i d'entreteniment. Evidentment hi ha un fum de memes que responen a eixe diagnòstic però el meme s'ha convertit en una institució que va més enllà d'esta descripció. L'aparició d'Internet va tindre una primera etapa (abans de les xarxes socials) on dominar els continguts era determinant. Tindre un bon contingut i un bon domini atraia les visites ja que -salvat el buscador- la navegació era directa: entraves directament al contingut que volies entrar. Aquella era d'Internet dominada pels productors de continguts va donar pas a una era de distribuidors de continguts. L'aparició de les xarxes socials va començar a condicionar el trànsit i la navegació per Internet especialment en la part informativa, és a dir, que la gent per informar-se ja no entra en els diaris digitals sinó que espera que els seus contactes o perfils als quals s'ha suscrit li informen d'allò més important del dia a dia. Les xarxes socials marquen el trànsit de les notícies visitades. 

Les xarxes socials han actuat, a partir d'eixe moment, de catalitzadores d'infoxicació per la via de la mescla d'entreteniment, informació i opinió. Efectivament, quan obrim el nostre timelime trobem que tot està barrejat. Podem trobar un article llarg i reflexionat, juntament amb una opinió, juntament amb un vídeo de gatets i després un vídeo de música. Tot està barrejat. 

Per a la perspectiva adulta eixa mescla pot ser decodificada en parts i amb una construcció activa del teu rotgle de contactes virtuals i del tipus de continguts que vols consumir. Però ¿què passa quan eres un adolescent i tots els teus contactes compartixen les mateixes coses? 

Davant esta situació de foguera unificadora de continguts es poden tindre dos actituds: apocalíptica i integradora. Són les dos posicions habituals en l'acadèmia per afrontar un fenòmen nou. Ja ha passat amb la televisió per exemple. Podem centrar els esforços en la producció de continguts reflexius i analítics amb un to de solemnitat i formalitat o podem pujar-nos al corrent que circula en un sentit i aprofitar la seua força i energia.Si l'entreteniment, l'opinió i la informació van a formar una ensalada mediàtica, val la pena que cuidem dels seus ingredients?

 

¿I tot això que té a vore amb els memes? Els memes són un element que inclou dins seu informació, opinió i entreteniment. Si el meme es gasta amb una finalitat social o ciutadana pot arribar a ser una perspectiva informativa i entretinguda. Este fet és molt rellevant per a una determinada generació que s'incorpora a la informació exclusivament a través de les xarxes socials i el meme és una cerimònia d'introducció en els mecanismes de la informació d'actualitat. 

Per a entendre un meme és imprescindible seguir l'actualitat. Eixe nexe és el nus de tot. Si fem bons memes en valencià la gent seguirà l'actualitat i ho farà d'acord amb una perspectiva (àmplia si es vol fer bé). Això servix per a totes les generacions però molt especialment per a les generacions iniciàtiques en consum mediàtic. 

Fer memes en valencià, a banda de ser una palanca informativa per desxifrar i destapar l'actualitat, és una forma de prestigiar la llengua en àmbits digitals. També és una forma de crear comunitat amb codis narratius propis. A més és una forma de traure el valencià dels àmbits formals (literaris, acadèmics, escolars, periodístics) i portar-la a l'entreteniment virtual. Fins i tot és una manera d'acostar el valencià a les classes populars amb un model de llengua diferent més flexible amb els col·loquialismes i prestigiadora d'expressions populars. 

Fer memes en valencià assumim el risc de divertir-nos fins morir que deia Postman, de fer espectacle amb la realitat, de banalitzar la tragèdia o la profunditat política però honestament crec que hi ha més oportunitats que amenaces en la institució del meme. I ho pense així perquè hi ha un element bàsic en les tries lingüístiques valencianes: quan algú tria el valencià per dur endavant un projecte assumix uns peatges d'atenció però també aporta un valor afegit de qualitat, compromís i perspectiva. Usar el valencià és una garantia de moltes altres coses. Per això fer memes en valencià és garantia de respecte, inclusió, i categoria. Molta categoria. 

La memètica com a cultura popular

Probablement hui dia és difícil trobar a algú amb connexió a Internet que no sàpia el que és un mem, un dels fenòmens més poderosos i omnipresents de la xarxa en els últims temps. Però, què és amb exactitud un meme? D'entrada es podria definir com un contingut viral humorístic, habitualment una imatge, amb una part de significat concret i fàcilment recognoscible i una altra amb la qual es van practicant infinitat de variants. 

No obstant això, per a moltes persones només són ninots que serveixen per a tirar-se uns riures i a una altra cosa, encara que la veritat és que poden arribar a tindre més importància en la nostra cultura del que sembla a simple vista. Per a començar, els definirem com una «unitat d'informació», que és precisament com ho va fer en 1976 l'etòleg Richard Dawkins, creador original del terme, en la seua obra El gen egoista.


Per a Dawkins l'ésser humà transmet i replica dos tipus d'informacions diferents: una biològica, a través dels gens, i una altra cultural, mitjançant els mems. La gran diferència entre totes dues unitats d'informació és que les primeres són independents de les nostres accions mentre que les segones funcionen com a unitats d'imitació, transmetent-se i copiant-se d'un cervell a un altre en un continu procés d'aprenentatge. D'altra banda, tant gens com mems tenen una forma similar de propagar-se. De fet, Dawkins sotmet als mees al mateix procés evolutiu pel qual passa qualsevol ésser viu, la qual cosa els converteix en la unitat de l'evolució cultural de l'ésser humà. Només els millors mems, els que són capaços d'autoreplicar-se, sobreviuen al llarg del temps i fins i tot poden arribar a ser més perdurables que els gens, que al cap i a la fi van diluint-se generació rere generació. L'habitual és que es reforcen mútuament, encara que a vegades puguen xocar, com ocorre amb la idea del celibat o amb la invenció i propagació dels mètodes anticonceptius.

El concepte de mem ha generat un gran debat en el món de la cultura en el qual han participat sociòlegs, filòsofs, biòlegs i científics en general. Nombrosos investigadors han continuat desenvolupant la teoria de Dawkins fins a l'actualitat. En 1999 Susan Blackmore va reelaborar la definició de mem en el seu assaig La màquina dels mems. Per a Blackmore un mem és qualsevol cosa que es copie d'una persona a una altra, des d'una idea fins a una cançó, una habilitat o un hàbit. En copiar-se es poden produir variacions, que arriben a consolidar-se o no. Si es consoliden, aquestes variacions són les que fan que la cultura evolucione. 

De qualsevol manera, tots els mems competeixen entre ells per ocupar un espai en la nostra memòria i per l'oportunitat de ser copiats per a estendre's. En aqueixa sentida Internet, que pràcticament ha redissenyat les regles del joc, ofereix una informació molt valuosa sobre aqueix procés de transmissió de mems.

Arribats a aquest punt, és evident que no són només uns ninots humorístics. Per al filòsof Jesús Mosterín la manera de conéixer la cultura d'un individu és determinar el conjunt de mems que té presents en el seu cervell en un moment determinat, que és del que s'encarrega la memética en el camp de la sociologia. No és cap ximpleria: si es pogueren elaborar patrons d'evolució dels mems es podria arribar a predir cap a on s'encamina la cultura.

coneixes knowyourmeme?

Know Your Meme ( KYM ) és un lloc web i una sèrie de vídeos que utilizasoftware wiki per a documentar diversos memes d'Internet i altres fenòmens en línia, com a vídeos virals , macros d'imatges, eslògan, celebritats d'Internet i més. També investiga memes nous i canviants a través de la investigació, ja que comercialitza sobre la cultura. Originalment produït per Rocketboom , el lloc web va ser adquirit al març de 2011 per Cheezburger Network . Know Your Meme inclou seccions per a memes confirmats, enviats, agrupats (rebutjats o documentats de manera incompleta), d'investigació i populars.