Edicions

10 raons de memètika?

  1. Creació de comunitat.

  2. Vincle emocional.

  3. Creació permeable de registre lingüístic urbà.

  4. Identificació lingüística

  5. Popularització en bilingüisme passiu amb castellanoparlant per la seua doble vessant gràfica i textual breu.

  6. Accessibilitat creativa.

  7. Versatilitat tècnica.

  8. Vitalitat immediata.

  9. Immediatesa creativa i contextual.

  10. Format natiu digital.